Trải nghiệm 1 tuần là sinh viên trường EDENZ

Trường Edenz

Toạ lạc ngay trung tâm thành phố Auckland, trường Edenz đón tiếp hơn 1000 sinh viên quốc tế mỗi năm.

Bạn muốn tận mắt chứng kiến:

  • chất lượng giảng viên,
  • cơ sở vật chất,
  • điều kiện học tập,
  • cơ hội nghề nghiệp cũng như là khả năng định cư New Zealand.

Hãy tham gia chương trình:

1 TUẦN LÀ SINH VIÊN EDENZ

Phụ huynh & học sinh giao lưu tìm hiểu về học bổng, học tập thực tế cùng với sinh chính thức của trường. Ngoài ra, các bạn được tham quan thắng cảnh của auckland để tìm hiểu về cuộc sống cũng như văn hóa con người New Zealand.

Bạn cần ước tính chi phí du học New Zealand 2018 đế quyết định đầu tư cho phù hợp.

Xem xét các ngành thiết kế, software development,  ICT, quản lý y tế, truyền hình, TESOL hay Business