Contact

Liên hệ

Liên hệ với tôi nếu bạn muốn tìm hiểu về du học New Zealand, đầu tư, phát triển thị trường, chứng minh tài chính, nghề nghiệp.

Dù là trang cá nhân, viết khi rãnh rổi, tôi vẫn theo đuổi nguyên tắc nghề nghiệp với các giá trị đạo đức. Mạng thì ảo, nhưng tôi là thật, nên cẩn trọng là nguyên tắc của tôi.

Liên lạc ngay với chúng tôi bằng nhiều hình thức:

Địa chỉ: 85 Airedale Street, Auckland CBD, Auckland, New Zealand

Tìm hiểu về Du học New Zealand: vinh.nguyen@edenz.ac.nz

Tìm hiểu các chủ đề khác: nguyen@vn2nz.co.nz

Điện thoại: +64 21 202 7926

Facebook: www.facebook.com hoặc Fanpage